atkasyti

atkasyti
atkasýti tr. atkrapštyti, atitrinti: Atkasýk bluzgas iš galvos J. | prk.: Taip atkãsė (įkyrėjo) man jo kalba, kad net pyktis paėmė Ds.
◊ akìs atkasýti šiek tiek pamokyti: Vaikui akys jau atkasytos .
káilį (šónus) atkasýti primušti: Aš tau atkasysiu kailį botagu! Ds. Tau reikia gerai atkasýti šónus, tai klausysi Ut.
kùprą atkasýti prikamuoti: Kolei skolą išmoki, tai kùprą gerai atkãso Ds.
\ kasyti; apkasyti; atkasyti; dakasyti; įkasyti; iškasyti; nukasyti; pakasyti; perkasyti; prakasyti; prikasyti; užkasyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • apkasyti — tr. LVI93; N pakasyti. kasyti; apkasyti; atkasyti; dakasyti; įkasyti; iškasyti; nukasyti; pakasyti; perkasyti; prakasyti; prikasyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dakasyti — ×dakasyti (hibr.) tr., intr. įkyrėti: Mane taip dakãsė šitas susiedas Dbk. Jis man jau dakãsė in gyvam kauli Lš. kasyti; apkasyti; atkasyti; dakasyti; įkasyti; iškasyti; nukasyti; pakasyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškasyti — tr. 1. SD419, LVI748, Sut, Š nagais išzulinti, ištrinti niežtinčią odą: Jeigu bernui nugarą niežti, iškasys su nagais J. | prk.: Vai tau reikia su rykšte iškasyti (išpliekti) pasturgalį Lbv. 2. iššukuoti, iškasinėti; išgrandyti: Išplukdė, iškãsė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kasyti — kasyti, kãso, kãsė tr. 1. SD32, R, N, M, M.Valanč, S.Dauk krapštyti, trinti, zulinti niežtinčią odą, kad nustotų niežtėjus: Kas galvą kas (kãso) su nagais, blogai mislija J. Šuo, kasydamas pautus, zembia, inzga J. Stipriai kasyti kaktą rš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukasyti — tr.; R7, N 1. nagais nukrapštyti, nutrinti niežtinčią odą: Nukasiau galvą kruvinai iš niežėjimo J. | prk.: Anas jai ir gerai nukaso vadelėm pečius Prng. | refl. tr.: Kūdikis šašus nusikãsė KI15. 2. nuskusti: Nuskutu, nukasau SD231. kasyti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakasyti — tr. nagais pakrapstyti, patrinti niežtinčią odą: Pakasyk nugarą! On. Pelyte, pakasyk man čia po kaklu! rš. Aš jam pakasiaũ OG289. Pakãsė pakãsė viršugalvį ir išėjo Dkš. Jegu jam niežti nugarą, pakasyk J. | refl. tr., intr.: Taip niežti, kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perkasyti — tr; SD229, N kiaurai, iki kraujo nukasyti: Ans parkasė skūrą J. kasyti; apkasyti; atkasyti; dakasyti; įkasyti; iškasyti; nukasyti; pakasyti; perkasyti; prakasyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prakasyti — tr.; R pratrinti, prakrapštyti kiaurai, iki kraujo: Besikasydamas prakasai kruvinai J. kasyti; apkasyti; atkasyti; dakasyti; įkasyti; iškasyti; nukasyti; pakasyti; perk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prikasyti — intr. 1. privarginti: Nu ir prikasė man liga Ds. 2. refl. prisirinkti nešvarumų, priskresti kasantis: Prisikaso ir panagiai, bekasantys staibius Šts. kasyti; apkasyti; atkasyti; dakasyti; įkasyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užkasyti — tr. užkapstyti: Užkasyk pėdas, kad nebūtum pažinti J. kasyti; apkasyti; atkasyti; dakasyti; įkasyti; iškasyti; nukasyti; pakasyti; perkasyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”